Tạp chí Y học lâm sàng: Thông báo https://dev.huejmp.vn/index.php/home <p><strong>TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG</strong></p> <p><em>ISSN: 1859-3593 | DOI: 10.52322 </em></p> <p>Tạp chí Y học lâm sàng (YHLS) Bệnh viện Bạch Mai (BVBM) <em>(Tên tiếng Anh: Journal of Clinical Medicine, Bach Mai Hospital)</em> là một đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai (hoạt động và phát triển trên cơ sở của tờ Thông tin Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2000) được Bộ Y tế, Bộ Văn hóa thông tin, Ban Tư tưởng văn hóa trung ương nâng cấp thành Tạp chí Y học lâm sàng theo giấy phép hoạt động báo chí số 129/GP-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hoá thông tin ký ngày 30/9/2005, được gia hạn hoạt động theo giấy phép báo chí số 36/GP-BTTTT cấp ngày 20/01/2016. Đây là tạp chí khoa học, đào tạo với mục tiêu hỗ trợ cán bộ y tế trong hoạt động chuyên môn, phục vụ chẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Hoạt động của tạp chí nhằm nâng cao vai trò và vị trí trong lĩnh vực khoa học và đạo tạo của BVBM trong nước và quốc tế.</p> <p> </p> vi-VN