Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vấn

Ban Cố vấn của Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine - JoCM) bao gồm các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách có uy tín trong lĩnh vực Y học lâm sàng, Dược và Y tế công cộng tại Việt Nam và trên thế giới:

STT

Thành viên Ban Cố vấn

Vị trí

1

GS. TS. Mai Trọng Khoa - Uỷ viên Thư ký Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Y

Trưởng Ban

2

PGS. TS. Ngô Văn Toàn - Trường Đại học Y Hà Nội

Uỷ viên

3

GS. TS. Hoàng Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng

Uỷ viên

4

GS. TS. Đỗ Doãn Lợi - Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam

Uỷ viên

5

GS. TS. Nguyễn Lân Việt - Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam

Uỷ viên

6

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Nhi Việt Nam

Ủy viên

7

GS. TS. Đào Văn Long - Phó Chủ tịch Hội Tiêu hoá Việt Nam

Uỷ viên

8

GS. TS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam

Uỷ viên

9

GS. TS. Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang Việt Nam

Uỷ viên

10

GS. TS. Phạm Quang Vinh - Trường Đại học Y Hà Nội

Uỷ viên

11

PGS. TS. Nguyễn Văn Chi - Bệnh viện Bạch Mai

Uỷ viên

12

PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn - Trường Đại học Y Hà Nội

Uỷ viên

13

PGS. TS. Trần Hiếu Học - Khoa Ngoại Tổng hợp

Ủy viên

14

PGS. TS. Đoàn Mai Phương – Trường ĐH VinUni

Uỷ viên

15

PGS.TS. Mattias Larsson - Viện Karolinska, Thụy Điển

Ủy viên

16

PGS.TS. Linus Olson - Viện Karolinska, Thụy Điển

Uỷ viên

17

PGS. TS. Rogier van Doorn - Trường Đại học Oxford, Anh

Uỷ viên

18

PGS. TS. Toshie Manabe - Trường ĐH Nagoya, Nhật Bản

Uỷ viên

19

PGS. TS. Todd Pollack - Trường ĐH Harvard, Hoa Kỳ

Uỷ viên

20

PGS. TS. Steven Hatch - Trường ĐH Massachusetts, Hoa Kỳ

Uỷ viên